NEW SCHEME OF WORK – YORUBA SSS 1

Share this

new scheme of work Yoruba SSS 1

NEW SCHEME OF WORK – YORUBA SSS 1

FIRST TERM SCHEME OF WORK – YORUBA SSS 1

  Ede:

 1. Atunyewo Awon Iro Ede
 2. Atunyewo Silebu
 3. Ihun Oro ati Iseda Oro
 4. Owe ati Akanlo Ede
  Asa:

 1. Eko ile
 2. Awon Ounje
 3. Ise Abinibi Isenbaye
 4. Igbeyawo
 5. Oyun Nini ati Itoju Oyun
  Litireso:

 1. Itan Aroso Oloro Geere
 2. Asayan ewi Alohun fun itunpale
 3. itunpale ewi apileko (iwe meji)

Need full Scheme of Work for secondary schools?

CLICK HERE

New Scheme of Work
New Scheme of Work for Senior Secondary School. All classes and all subjects. Complete 1st, 2nd & 3rd Term with Ease of Reference. Updated with Literature-in-English curriculum for 2021-2025.
Get it now
New Scheme of Work
New Scheme of Work for Junior Secondary School. All classes and all subjects. Complete 1st, 2nd & 3rd Term with Ease of Reference. Accessible in PDF format on your device.
Get it now

SECOND TERM SCHEME OF WORK – YORUBA SSS 1

  Ede:

 1. Akaye
 2. Aayan Ogbufo
 3. Aroko Oniroyin
 4. Isori oro
  Asa:

 1. Isomoloruko
 2. Itoju Omo
 3. Itoju ara
  Litireso:

 1. Itupale asayan iwe ere onitan iwe ere onitan (iwe meji)
 2. Itupale iwe itan aroso (iwe meji)
 3. Itupale asayan ewi apile ko(iwe meji)
 4. Itupale iwe itan aroso
 5. Itupale iwe ere onitan(iwe meji)

THIRD TERM SCHEME OF WORK – YORUBA SSS 1

  Ede:

 1. Aroko Ajemoisipaya
 2. Ihun Gbolohun
  Asa:

 1. Oge sise
 2. Igbagbo Yoruba nipa Olorudumare
 3. Awon orisa
  Litireso:

 1. Itupale iwe ewi apileko(iwe meji)

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *