NEW SCHEME OF WORK – YORUBA JSS 3

Spread the love

new scheme of work Yoruba


NEW SCHEME OF WORK – YORUBA JSS 3

FIRST TERM – YORUBA JSS 3

  Ede

 1. Akaye
 2. Onka lati egbaa (2000) De egbaawaa (20,000)
  Litireso
 3. Asayan iwe ere onítan
  Asa
 4. Didekun iwa ika si omolakeji
 5. Esin ibile yorùba siwaju si i (ohun mimo)

Need the full Scheme of Work?

CLICK HERE

New Scheme of Work

SECOND TERM – YORUBA JSS 3

  Ede

 1. Akoto siwaju si i
 2. Ise oro arọ́pò oruko ati oruko ninu gbolohun.
  Litireso
 3. Asayan iwe ewi
  Asa
 4. Owo sise
 5. Itoju aláboyún

THIRD TERM – YORUBA JSS 3

  Ede

 1. Revision: 1st & 2nd term work
 2. Revision: JSS 2 work
  Litireso
 3. Asayan iwe itan aroso oloro geere
  Asa
 4. Aroko

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *